Results 1 to 4 of 4

Thread: DCB Mach 22 with Twin +300hp 2.5L Merc Drag SS Bullets, More

 1. #1
  harleyhf
  This is the Ultimate in custom-performance. It was built by DCB (Dave's Custom Boats) with Ron Edy, nationally famed Formula 1 boat designer, for DCB and DCB is known to be the "Best of the best" in handling, acceleration, top performance, and beauty. You can review August 1999 issue of HOT BOAT and the June 1998 issue of POWERBOAT on this particular DCB setup with valid 125mph performance. This boat is in outstanding condition, and the 2.5L Mercury Racing +300hp Drag SS Bullet engines were recently given the +100 hr refresh and update by Jay Smith Racing Engines and the props speed-tuned by BBlades Professionals. We have made 120 & 125 mph passes with full fuel, full interior and two adults and the hull is estimated by DCB for 133mph. This is the finest riding and fastest accelerating ride you'll find for under $40K in full show condition. With added Alternators, Mercury Lightweight Racing Hoods, HiPower Stereo, bimini, Power rear hatch, custom instrumentation, Extreme Custom Trailer, maintenance free battery charger & plugin installed, full sunbrella cover, two four blade 30" cleaver Mercury props and two lab-matched and custom-tuned three-blade Mercury cleaver Props. SEE THIS BOAT WITH PHOTOS ON WWW.BOATSHOP.COM

 2. #2
  Với tinh thông về chuyên môn v* kinh nghiệm trong v*n h*nh quản lý phòng khám, Phần mềm nha khoa áp dụng để hỗ trợ doanh nghiệp của bạn.

  phần mềm nha khoa online ứng dụng trên nền tảng web base, bạn có thể truy c*p ở mọi nơi v* dùng trên mọi thiết bị, phục vụ mọi nhu cầu phòng khám nha khoa từ nhỏ đến lớn.

  Giao diện đơn giản, dễ s* dụng. Bảo m*t cao, hỗ trợ 24/7, bảo h*nh trong suốt quá trình dùng.

  phan mem quan ly nha khoa phát triển dựa trên kinh nghiệm v* nhu cầu thực tiễn của các chuyên gia trong ng*nh Răng-H*m–Mặt

  phần mềm quản lý nha khoa online luôn lắng nghe góp ý từ quý khách h*ng, đặt mình v*o vị tr* phòng khám để trải nghiệm, giúp phòng khám tối ưu quy trình hoạt động. Từ đó phân t*ch, tu bổ v* nâng cấp phần mềm tối ưu hơn, th*ch hợp hơn với mô hình dịch vụ của quý khách.

  phần mềm nha khoa online có đầy đủ t*nh năng m* một Phòng khám cần có: từ việc quản lý bệnh nhân, bác sĩ, labo, nh* cung cấp, v*t liệu tiêu hao, quản lý thu chi tránh thất thoát, bảng lương viên chức…

  th*t tâm cảm ơn các thầy thuốc, CEO đã hỗ trợ, tương tác góp ý giúp phan mem nha khoa từng bước tối ưu hệ thống.

  phần mềm quản lý nha khoa online quản lý một hoặc nhiều phòng khám trên cùng một giao diện. Đồng bộ hóa dữ liệu khách h*ng, phân cấp theo từng chi nhánh, viên chức.

  phan mem nha khoa theo dõi hồ sơ điều trị, lịch s* khám bệnh, công nợ, bác sĩ... Lọc thông báo khách h*ng nhanh chóng.

  nha khoa pro xếp đặt lịch hẹn ch*nh xác, giúp tăng lợi nhu*n v* năng suất l*m việc.. giảm thời gian đợi chờ, biểu lộ sự chuyên nghiệp của phòng khám với khách h*ng.

  phan mem quan ly nha khoa thống kê v* phân tách giúp chủ phòng khám quản lý dòng tiền hiệu quả, nắm rõ hoạt động kinh doanh mọi lúc mọi nơi.

  Quản lý phòng khám nha khoa cho bạn những số liệu thống kê chi tiết v* xác thực nhất về công nợ của khách h*ng v* nh* cung cấp.

  Quản lý nha khoa kết nối dễ d*ng ở mọi nơi m* vẫn an to*n bảo m*t với đầu tư thấp

 3. #3
  Với tinh thông về chuyên môn v* kinh nghiệm trong v*n h*nh quản lý phòng khám, phan mem quan ly phong kham rang áp dụng để tương trợ doanh nghiệp của bạn.

  phần mềm nha khoa online xây dựng trên nền tảng web base, bạn có thể truy c*p ở mọi nơi v* dùng trên mọi thiết bị, phục vụ mọi nhu cầu phòng khám nha khoa từ nhỏ đến lớn.

  Giao diện đơn giản, dễ s* dụng. Bảo m*t cao, tương trợ 24/7, bảo h*nh trong suốt quá trình s* dụng.

  Quản lý phòng khám nha khoa phát triển dựa trên kinh nghiệm v* nhu cầu thực tế của các chuyên gia trong ng*nh Răng-H*m–Mặt

  phần mềm quản lý nha khoa online luôn lắng nghe góp ý từ quý khách h*ng, đặt mình v*o vị tr* phòng khám để trải nghiệm, giúp phòng khám tối ưu quy trình hoạt động. Từ đó phân t*ch, tu chỉnh v* nâng cấp phần mềm tối ưu hơn, phù hợp hơn với mô hình kinh doanh của quý khách.

  nha khoa pro có đầy đủ t*nh năng m* một Phòng khám cần có: từ việc quản lý bệnh nhân, bác sĩ, labo, nh* cung cấp, v*t liệu tiêu hao, quản lý chi thu tránh thất thoát, bảng lương viên chức…

  th*t tâm cảm ơn các y bác sĩ, CEO đã tương trợ, tương tác góp ý giúp phan mem quan ly nha khoa từng bước tối ưu hệ thống.

  phan mem quan ly nha khoa quản lý một hoặc nhiều phòng khám trên cùng một giao diện. Đồng bộ hóa dữ liệu khách h*ng, phân cấp theo từng chi nhánh, viên chức.

  Phần mềm quản lý phòng khám nha khoa theo dõi hồ sơ điều trị, lịch s* khám bệnh, công nợ, bác sĩ... Lọc thông báo khách h*ng mau chóng.

  phan mem nha khoa sắp xếp lịch hẹn chuẩn xác, giúp tăng lợi nhu*n v* năng suất l*m việc.. giảm thời gian đợi, biểu hiện sự chuyên nghiệp của phòng khám với khách h*ng.

  Phần mềm quản lý phòng khám nha khoa thống kê v* phân tách giúp chủ phòng khám quản lý dòng tiền hiệu quả, nắm rõ hoạt động kinh doanh mọi lúc mọi nơi.

  phan mem quan ly nha khoa cho bạn những số liệu thống kê chi tiết v* ch*nh xác nhất về công nợ của khách h*ng v* nh* cung cấp.

  phần mềm nha khoa online kết nối dễ d*ng ở mọi nơi m* vẫn an to*n bảo m*t với đầu tư thấp

 4. #4
  Với thông hiểu về chuyên môn v* kinh nghiệm trong v*n h*nh quản lý phòng khám, phần mềm nha khoa online xây dựng để hỗ trợ doanh nghiệp của bạn.

  phan mem nha khoa phát triển dựa trên kinh nghiệm v* nhu cầu thực tế của các chuyên gia trong ng*nh Răng-H*m–Mặt

  phần mềm quản lý nha khoa online v*n dụng trên nền tảng web base, bạn có thể truy c*p ở mọi nơi v* dùng trên mọi thiết bị, phục vụ mọi nhu cầu phòng khám nha khoa từ nhỏ đến lớn.

  Giao diện đơn giản, dễ dùng. Bảo m*t cao, hỗ trợ 24/7, bảo h*nh trong quá trình dùng.

  phần mềm nha khoa online luôn lắng nghe góp ý từ quý khách h*ng, đặt mình v*o vị tr* phòng khám để trải nghiệm, giúp phòng khám tối ưu quy trình hoạt động. Từ đó phân t*ch, tu bổ v* nâng cấp phần mềm tối ưu hơn, phù hợp hơn với mô hình dịch vụ của quý khách.

  phan mem nha khoa có đầy đủ t*nh năng m* một Phòng khám cần có: từ việc quản lý bệnh nhân, bác sĩ, labo, nh* cung cấp, nguyên liệu tiêu hao, quản lý thu chi tránh thất thoát, bảng lương nhân viên…

  chân tình cảm ơn các thầy thuốc, CEO đã tương trợ, tương tác góp ý giúp Phần mềm quản lý phòng khám nha khoa từng bước tối ưu hệ thống.

  Quản lý nha khoa quản lý một hoặc nhiều phòng khám trên cùng một giao diện. Đồng bộ hóa dữ liệu khách h*ng, phân cấp theo từng chi nhánh, nhân viên.

  Quản lý nha khoa theo dõi hồ sơ điều trị, lịch s* khám bệnh, công nợ, thầy thuốc... Lọc thông tin khách h*ng nhanh chóng.

  Quản lý phòng khám nha khoa xếp đặt lịch hẹn chuẩn xác, giúp tăng lợi nhu*n v* năng suất l*m việc.. giảm thời gian đợi chờ, bộc lộ sự chuyên nghiệp của phòng khám với khách h*ng.

  phan mem quan ly phong kham rang thống kê v* phân tách giúp chủ phòng khám quản lý dòng tiền hiệu quả, nắm rõ hoạt động kinh doanh mọi lúc mọi nơi.

  phan mem nha khoa cho bạn những số liệu thống kê chi tiết v* ch*nh xác nhất về công nợ của khách h*ng v* nh* cung cấp.

  phan mem quan ly phong kham rang kết nối dễ d*ng ở mọi nơi m* vẫn an to*n bảo m*t với đầu tư thấp

Similar Threads

 1. DCB Mach 22 with Twin 2.5 Drags
  By Tunnel Vision in forum Parts 4 Sale
  Replies: 165
  Last Post: 01-15-2009, 08:06 AM
 2. DCB Mach 22 TWIN 2.5 DRAGS
  By robertm in forum Parts 4 Sale
  Replies: 39
  Last Post: 09-25-2007, 10:37 PM
 3. Mach 22 twin 280s for sale
  By Boatmaster in forum Outboards
  Replies: 5
  Last Post: 12-23-2003, 08:56 AM
 4. Mach 22 twin
  By hpron in forum Cats & Tunnels
  Replies: 14
  Last Post: 11-12-2002, 07:34 PM
 5. Need to sell Mach 22 w/twin 2.5's
  By kab in forum Cats & Tunnels
  Replies: 5
  Last Post: 09-14-2001, 02:14 PM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •